GDPR

 

 

 1. Felelősségi nyilatkozat

A www.itgstore.hu tartalmát az oldalon szereplő márkák képviselőivel szoros együttműködésben állítjuk össze és frissítjük. Az ITG HU KFT. nem vállal felelősséget a virtuális boltban bemutatott termékek leírásaiért, amelyek megegyeznek az ITG HU KFT. számára az egyes márkák képviselői által rendelkezésre bocsátott leírásokkal. A képek is csak példaként szerepelnek az oldalon, és a szállított termékek a jellemzők vagy a kialakítás változása miatt a gyártók előzetes értesítése nélkül is eltérhetnek a képektől.

Az ITG HU KFT. felelősségének maximális összege bármely ügyféllel szemben a szállítás elmaradása vagy nem megfelelő teljesítés esetén az ITG HU KFT. által az ügyféltől kapott befizetések összege.

 1. Csalás

A felhasználó személyes adataihoz való visszaélésszerű hozzáférés, az itgstore.hu tartalmának módosítása vagy az itgstore.hu-t működtető szerver teljesítményének befolyásolása az itgstore.hu-t ért csalási kísérletnek minősül, és büntetőeljárást indítunk az ezt megkísérlő személy(ek) ellen.

 1. Peres ügyek

Az Ügyfelek és az ITG HU KFT. között felmerülő bármely vita békés úton kerül rendezésre. Amennyiben a vitát nem sikerül békés úton rendezni, a magyarországi illetékes bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 1. Személyes adatok

A www.itgstore.hu weboldal felhasználóinak adatait kizárólag az ITG HU KFT.-vel folytatott kereskedelmi kommunikációra lehet felhasználni.

A termékek helyzetére és állapotára vonatkozó bármilyen konkrét adatot az online vagy e-mailben/telefonon történő kapcsolatfelvétellel lehet kérni, az ezen a honlapon található koordinátákon. Az oldalon található, a termékek készletére / elérhetőségére vonatkozó információk nem jelentenek semmilyen felelősséget az ITG HU KFT.-mint az oldal üzemeltetője részéről.

 1. Személyes adatok és információbiztonság

Az alábbi szabályok az ITG HU KFT. által alkalmazott adatvédelmi politikát határozzák meg. Ez a politika elmagyarázza, hogyan használjuk fel az Ön által a weboldal használata során megadott személyes adatokat.

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely Önt személyesen azonosítja (pl. az Ön neve, címe vagy telefonszáma).

Az ITG HU KFT. az összegyűjtött információkat nem adja el, nem adja bérbe és nem terjeszti senkinek. Az adatokat azért gyűjtjük, hogy a megrendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy ügyfeleinket a lehető legjobban kiszolgálhassuk a megrendelések állapotáról, a szállításról vagy a folyamatban lévő promóciók bejelentéséről szóló teljes körű információkkal, semmilyen körülmények között nem adjuk át harmadik félnek.

Bármikor megváltoztathatja vagy törölheti adatbázisunkból az Ön által megadott adatokat. Ha módosítani kívánja a birtokunkban lévő személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a +36 1 987 6109 telefonszámon.

Igyekszünk tájékoztatni Önt, ha adatvédelmi szabályzatunkban olyan változások történnek, amelyek hatással lehetnek az Ön által megadott adatok felhasználására. Mindazonáltal arra ösztönözzük a felhasználókat, hogy felelősségteljesen kezeljék személyes adataik védelmét, és időről időre ellenőrizzék a jelen szabályzatban meghatározott szabályokat, hogy frissítsék beállításaikat.

Szívesen fogadjuk az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit.

Ha ilyen észrevételei vannak, vagy ha panaszt szeretne tenni azzal kapcsolatban, ahogyan személyes adatait felhasználjuk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a +36 1 987 6109 telefonszámon.

Az ITG HU KFT. 27375 számon van bejegyezve a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságánál.

Az ITG HU KFT. a módosított és kiegészített, a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, a személyes adatok feldolgozásáról szóló és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2011. évi CXII. törvény követelményei szerint köteles az Ön adatait biztonságosan és kizárólag a meghatározott célokra kezelni.

A www.itgstore.hu weboldal biztonsági intézkedéseket alkalmaz az ellenőrzésünk alatt álló információk elvesztése, megváltoztatása vagy visszaélése ellen. Abban az esetben, ha az információk elvesztése a www.itgstore.hu weboldalon található szoftver hibái vagy hibái miatt következik be, a vállalat nem vállal felelősséget.

Személyes adatok védelme - a 2016/679/EU rendelet (GDPR) szerint frissítve

Általános információk

Az ITG HU KFT amelynek székhelye az 1068 Budapest, Dózsa György út 94. 1. emelet 1., a GDPR értelmében mi képviseljük az adatkezelőt, ezért mi vagyunk a felelősek az alábbiakban leírt adatkezelésért. Az adatfeldolgozással kapcsolatos kérdésekkel vagy kérésekkel forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, akinek elérhetősége az alábbiakban található.

Adatvédelmi tisztviselőnkkel bármikor felveheti a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken: ITG HU KFT, 1068 Budapest, Dózsa György út 94. 1. emelet 1., e-mail: rendelesek@itgstore.hu

Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

Az online ügyfélregisztrációs űrlapon keresztül gyűjtött személyes adatokat az online ügyfélregisztrációs űrlapon keresztül, valamint a jövőbeni üzleti tranzakciók során a szerződéskötés és a szerződés teljesítése céljából kezeljük. Ez a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont b) mondatán alapul.

Az online regisztrációs űrlapon keresztül és minden jövőbeli üzleti tranzakció során gyűjtött személyes adatait az üzleti kapcsolatok lebonyolítása és az adatelemzés céljából kezeljük. E célból e-mailben, SMS-ben vagy telefonon is felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A fent említett célok érdekében az Ön adatait adatbázisunkban tároljuk, és azokat nyilvános forrásokból (pl. kereskedelmi nyilvántartásból) gyűjtött adatokkal gazdagítjuk. Ez a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. f) pontján alapul.

Az online ügyfélregisztrációs űrlapon keresztül és minden jövőbeli üzleti tranzakció során gyűjtött személyes adatait szintén feldolgozzuk abból a célból, hogy tájékoztassuk Önt a reklám- és marketingkampányokról. Ez a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. f) pontján alapul.

Ez jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, hogy tájékoztatni tudjuk Önt ajánlatainkról és szolgáltatásainkról, valamint bővíteni tudjuk az ügyfélkapcsolatot. Amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárult, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy e-mailben, SMS-ben vagy telefonon tájékoztassuk Önt. Ez a feldolgozás jogszerűen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. a) pontján alapul.

Az adatok címzettjei

A fent említett célok elérése érdekében szolgáltatókat, azaz a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozókat veszünk igénybe, pl. a tárhely-, platform- és karbantartási szolgáltatások szolgáltatóit, futárszolgálatokat vagy az e-mailek és SMS-ek küldésére, telefonos kapcsolatfelvételre vagy személyre szabott reklámanyagok nyomtatására szolgáló szolgáltatóinkat.

Szerződéses szabályozással biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók a személyes adatokat az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel, hogy magas szintű adatvédelmet garantáljanak, még akkor is, ha a személyes adatokat olyan országba továbbítják, ahol általában más adatvédelmi szintet alkalmaznak, és amelyre vonatkozóan nem létezik az EU Bizottság megfelelőségi határozata. A személyes adatok más címzetteknek történő továbbítására csak akkor kerül sor, ha erre törvényi kötelezettségünk van.

A nemzetközi adattovábbítás vagy másolás megfelelő védelmével kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a rendelesek@itgstore.hu e-mail címen.

Kötelező/nem kötelező adatszolgáltatás és az adatmegőrzés időtartama

A következő adatok megadása szükséges az Önnel való szerződéskötéshez és a vásárlói regisztráció lebonyolításához: vásárló neve (= az Ön cégneve), iparág, jogi forma, számlázási cím, céges telefonszám, adószám (EU-s vásárlók esetében: ÁFA regisztrációs szám), a vásárlásra jogosult személy(ek) azonosító adatai (pl. vállalkozó), a vásárlásra jogosult személy funkciója (pl. vállalkozó vagy vevő), az Ön cégének létezésének igazolása.

A vásárlói regisztrációs folyamat részeként gyűjtött többi adatot Ön önkéntes alapon adja meg. Ön nem köteles ezeket a személyes adatokat megadni nekünk, és ezek az adatok nem jogi vagy szerződéses követelmény, illetve nem szükségesek a szerződéskötéshez. Ha Ön nem adja meg nekünk ezeket a személyes adatokat, annak semmilyen következménye nem lesz Önre nézve. Az Ön személyes adatait az ügyfélkapcsolat megszűnéséig tároljuk, kivéve, ha jogi kötelezettségünk van arra, hogy az Ön adatait tovább tároljuk a hatóságok, például az adóhatóságok felé történő továbbítás céljából. Az Ön személyes adatainak tárolása és hatóságok részére történő továbbítása jogi kötelezettség teljesítése céljából jogilag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának c) pontján alapul.

 

Az Ön jogai

Érintettként bármikor és ingyenesen kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel, és a fent említett elérhetőségeken keresztül értesítést küldhet a GDPR szerinti jogainak gyakorlása érdekében. Ezek a jogok a következők:

 • Az adatkezelésről való tájékoztatáshoz és a feldolgozott adatok másolatának megküldéséhez való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
 • A pontatlan adatok helyesbítésének vagy a hiányos adatok kiegészítésének kéréséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, és amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták, a törlési kérelemre vonatkozó információk továbbításához más adatkezelőknek (törlési jog, GDPR 17. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásának kérelmezéséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
 • Az érintettre vonatkozó személyes adatok strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban történő átvételéhez való jog, valamint az ilyen adatok más adatkezelő részére történő továbbításának kérése (adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 • Az adatkezelés elleni tiltakozás joga az adatkezelés leállításának szándékával (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
 • A hozzájáruláson alapuló adatkezelés leállítása érdekében adott hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét (a hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk),
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának joga, ha Ön úgy véli, hogy az adatkezelés sérti a GDPR-t (a felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának joga, GDPR 77. cikk).

 

A jogszabályok esetleges változásai miatt szükségessé válhat ezen adatvédelmi tájékoztatók módosítása. Ebben az esetben tájékoztatni fogjuk Önt az ilyen változásokról. Amennyiben a változások olyan feldolgozást érintenek, amely az Ön hozzájárulásán alapul, szükség esetén új hozzájárulást kérünk Öntől.