ITG Store | Vonalkódolvasók, thermo nyomtatók, címkék, mobil terminálok és POS rendszerek!
ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Felelosségi nyilatkozat

A www.ITGStore.hu oldal tartalmát a márkaképviselokkel szorosan együttmuködve szerkesztjük és frissítjük. Az ITG HU Kft. nem vállal felelosséget a webáruházban bemutatott termékek leírásaiért, azok minden esetben ugyanazok, mint amiket az egyes márkák képviseloi cégünk rendelkezésére bocsájtottak. A weboldalon szereplo fotók gyakran tájékoztató jelleguek, ezért a kiszállított termékek a valóságban eltéroek lehetnek, mivel a gyártók elozetes értesítés nélkül megváltoztathatják a termék tulajdonságait vagy a kinézetét.

Az ITG HU Kft. felelosségének maximális értéke - amennyiben a csomagok kiszállítását nem teljesíti, vagy nem megfelelo terméket szállít ki- megegyezik az adott megrendelo által kifizetett pénzösszeggel.


2. Termékgarancia

A www.ITGStore.hu weboldalon vásárolt termékekre garanciát vállalunk. Minden termékhez mellékelva van a gyártó vagy a közvetlen importor jótállási jegye. Ha a termékhez nincs mellékelve jótállási jegy, feltételezhetoen 12 hónapos garancia van rá hardvereszköz esetén, vagy 6 hónap, ha tartozékról van szó (kábel, bázisállomás (cradle), külso tölto stb.).


3. Csalás

A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIVAL VALÓ VISSZAÉLÉS, AZ ITGSTORE.HU WEBOLDAL TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA, VAGY A HONLAPOT MUKÖDTETO SZERVER ELLENI TÁMADÁS AZ ITGSTORE.HU OLDAL ELLEN ELKÖVETETT CSALÁSNAK SZÁMÍT ÉS BUNCSELEKMÉNYNEK MINOSÜL.


4. Jogviták

Az ügyfelek és az ITG HU Kft. között felmerülo esetleges vitákat és nézeteltéréseket az érintett felek igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, a magyarországi illetékes bírósághoz fordulhatnak.


5. Személyes adatok

A www.ITGStore.hu oldal felhasználóinak adatai kizárólag az ITG HU Kft.-vel történo kereskedelmi kommunikáció idején használhatóak. A termékek állapotára vonatkozó konkrét információk elérhetok és kérhetok online vagy e-mailben/telefonon.


6. A termékek elérhetosége és ára

A www.ITGStore.hu oldalon bemutatott ajánlatok és termékek a készlet erejéig tartanak és rendelhetoek. Az oldalon található termékek árai nem tartalmazzák az áfát és elozetes kommunikáció nélkül módosíthatóak.


7. Megrendelések elküldése és szállítás

A minimális rendelési összeg 3.500 Ft. (az ár tartalmazza az áfát). Ingyenes kiszállításban részesülnek azok a megrendelok, akik a megrendelolapban magyarországi kézbesítési címet adtak meg, és akiknek rendelése megfelel az adott terméktípusnál eloírt minimális mennyiséggel és a minimális rendelési összeggel, 35.000 Ft-tal (az ár tartalmazza az áfát).

Azoknak a megrendeloknek, akik nem teljesítik egyik vagy másik fenti feltételt, ki kell fizetniük a gyorsfutárszolgálat költségeit, a visszafizetéssel járó esetleges díjakat,vagy a csomagküldés biztosítási költségeit.

A magyarországi kézbesítési címet megadó megrendelok, akik 35.000 Ft. alatti összegre rendeltek termékeket, 3.000 Ft. (az ár tartalmazza az áfát) szállítási díj ellenében igényelhetik az ingyenes kiszállítást.

A Magyarországon kívüli kézbesítési címmel rendelkezo megrendelokkel értékesítési tanácsadóink felveszik a kapcsolatot, és meghatározzák a megfelelo szállítási módot és összeget.


8. Személyes adatok védelme és információbiztonság

A soron következo szabályok meghatározzák az ITG HU Kft. adatvédelmi politikáját. Elmagyarázzák, hogyan használjuk a weboldalunk böngészésekor, vagy az online rendeléskor Ön által megadott személyes információkat.

Személyes információnak minosül bármely olyan típusú adat, amely Önt egyénileg azonosítja (pl. név, e-mail cím vagy telefonszám).

Az ITG HU Kft. a tudomására jutó személyes adatokat az elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, a begyujtött információkat nem adja ki és nem terjeszti. Az adatokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez és az ügyfelek teljes köru tájékoztatásához, kiszolgálásához használja, a folyamatban lévo promóciók, vagy a rendelések állapotának kommunikálására, és semmilyen esetben nem adja át azokat egy harmadik fél részére. A begyujtött információk a következok: név, szállítási és számlázási cím, telefonszám. A hitelkártya információkat nem gyujtjük, és nem mentjük el.

Bármikor megváltoztathatja vagy törölheti adatbázisunkból az Ön által megadott személyes információkat. Ha meg szeretné változtatni személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 70 228 7770-es telefonszámon.

Az adatvédelmi irányelveinkben történt bármilyen változás esetén mielobb tájékoztatjuk Önt, foként, ha a módosítás befolyásolja az Ön által megadott személyes adatok felhasználási módját. Mindezek mellett arra ösztönözzük a felhasználókat, hogy legyenek felelosek saját adataik titkosságáért, idorol idore ellenorizzék szabályzatunkat, és ha szükséges, frissítsék a beállításokat.

Szívesen fogadjuk bármilyen további adatvédelemmel kapcsolatos kérdését vagy észrevételét. Ha ilyen észrevétele van, vagy ha nem elégedett és panaszt kíván tenni a személyes adatok felhasználásának módjával kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 70 228 7770 telefonszámon.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol (GDPR) követelményeinek megfeleloen az ITG HU Kft. köteles az Ön személyes adatait biztonságosan kezelni és csak a fentiekben már meghatározott célokra használni.

A www.ITGStore.hu weboldal biztonsági intézkedéseket alkalmaz az ellenorzése allatt levo adatok elvesztése, megváltoztatása ellen, vagy adatlopás és visszaélés esetén. Abban az esetben, ha az adatvesztést a www.ITGStore.hu weboldalt kezelo és tároló program vagy szoftver meghibásodása okozta, vállalatunk nem vállal felelosséget.


9. Személyes adatok védelme - az új Uniós Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfeleloen

Általános információk

Üzemeltetoként az ITG HU Kft. (székhelyünk: 1068 Budapest, Dózsa György út 94.) a GDPR rendelkezéseinek megfeleloen felelõs az alább ismertetett személyes adatok feldolgozásáért. Bárminemu adatfeldolgozásra vonatkozó kérdés vagy igény esetén, kérjük, forduljon adatvédelmi felelosünkhöz, az alábbi elérhetoségeken:

Postacím: ITG HU Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 94.
E-mail: dpo@itgstore.hu

Adatfeldolgozási tájékoztató

Az online ügyfél-regisztrációs urlapon és a jövobeni kereskedelmi ügyletek során gyujtött személyes adatokat a szerzodéskötés és a szerzodésben foglaltak teljesítése céljából feldolgozzuk. Ez az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul.

Az online jelentkezési lapokon és a rendelések keresztül, valamint a jövobeli kereskedelmi ügyletek során gyujtött személyes adatokat az üzleti kapcsolatok elorehaladása és az adatelemzés céljából dolgozzuk fel. Ennek kapcsán e-mailben, SMS-ben vagy telefonon is kapcsolatba lépünk Önnel.

A fent említett célok érdekében személyes adatait adatbázisunkban tároljuk, és nyilvános forrásokból (pl. Országos Cégbíróság) származó információkkal bovítjük. Ez a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul.

Az online ügyfél-regisztrációs urlapon és a jövobeli üzleti tranzakciókon keresztül gyujtött személyes adatait használni fogjuk a célból is, hogy tájékoztassuk Önt reklám- és marketingkampányainkról. Ez az adatfeldolgozás szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul.

Jogi érdekeinket követjük annak érdekében, hogy ajánlatainkról és szolgáltatásainkról tájékoztassuk Önt, illetve hogy ügyfélkapcsolatainkat bovítsük. Amennyiben beleegyezését adta személyes adatainak felhasználására, úgy e-mailben, SMS-ben vagy telefonon információt szolgáltatunk az On számára. Ebben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti járunk el.

A személyes adatok kedvezményezettjei

A fent említett célok elérése érdekében felhatalmazott szolgáltatókkal dolgozunk együtt, akik a GDPR 28. cikke értelmében garanciát nyújtanak az új adatkezelési rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelo technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Ide tartoznak tárhelyszolgáltatóink, szerviz platformjaink és karbantartási szolgáltatásaink, futárszolgáltatóink, e-maileket és SMS-eket küldo szolgáltatóink, vagy akik a telefonos megkeresésekért, vagy a személyre szabott hirdetési reklámanyagok nyomtatásáért felelnek.

Szerzodés révén biztosítjuk, hogy szolgáltatóink az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfeleloen dolgozzák fel a személyes adatokat, még akkor is, ha a személyes információkat egy olyan országba továbbítják, ahol rendszerint eltéro szintu adatvédelem érvényes, és amelyre vonatkozóan az Európai Bizottság nem hozott döntést. Az adatok továbbításának lehetséges címzettjein túl, az adatkezelo nem továbbítja más címzetteknek a személyes adatokat, kivéve, ha törvény szerinti kötelezettsége indokolja azt.

A nemzetközi adatátvitel védelmérol vagy a személyes adatok másolásáról bovebb tájékoztatást kérhet adatvédelmi felelosünktól a dpo@itgstore.hu e-mail címen.

Kötelezo/önkéntes adatszolgáltatás és megorzési idoszak

A következo adatokra van szükség ahhoz, hogy az ügyfél regisztráció és a szerzodéskötés megtörténjen: az ügyfél/cég neve, ipari szektor, a vállalkozás jogi formája, számlázási cím, cég telefonszám, adószám (EU-s ügyfelek számára HÉA-azonosító szám), a vásárlásra jogosult személy azonosító adatai (pl. cégtulajdonos), a vásárlásra jogosult személy funkciója (pl. cégtulajdonos vagy vevo), illetve bizonyító okirat a cég létezésére.

Az ügyfél regisztráció során gyujtött adatok további részét Ön önként adja meg. Mivel a további adatok nem jogi követelmény vagy szerzodési feltétel, így amennyiben nem szeretné, nem kell biztosítania ezeket az adatokat. Semmilyen következménnyel nem jár az Ön számára az, ha nem biztosítja számunkra ezeket az adatokat.

Személyes adatait az ügyfélkapcsolat megszunéséig tároljuk, utána csak abban az esetben tároljuk, ha jogi kötelezettségünk indokolja, például az állami hatóságoknak, az adóhatóságnak kell bemutatni az adatokat. A személyes adatok tárolása és átadása a hatóságoknak az adatkezelore vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1.c) pontja értelmében.

Felhasználói jogok

Ha érintett személyként gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megilleto jogokat, bármikor díjmentesen felveheti a kapcsolatot adatvédelmi felelosünkkel a fent említett elérhetoségeken.

Felhasználóinkat a következo jogok illetik meg:

  • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
  • A pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adattörlési kérelemrol más adatkezeloket is tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
  • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelohöz történo továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
  • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
  • Az Ön által adott hozzájárulás tetszoleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelozoen folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  • A felügyeleti hatóságnál történo panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás sérti a GDPR rendelkezéseit (a felügyeleti hatóságnál történo panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása maga után vonhatja a fenti adatkezelési tájékoztató módosulását. Ilyen esetekben mindig tájékoztatjuk Önt a bekövetkezett változásokról. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén újra kérjük az Ön hozzájárulását.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Általános Szerződési Feltételeinket az új GDPR szabályok szerint frissítettük. Mielőtt tovább böngészne oldalunkon, kérjük, szánjon egy kis időt az adatvédelmi/titoktartási irányelveink elolvasására és megértésére.
Az ITG Store cookie-kat használ a weboldalára látogató felhasználók élményeinek növelése érdekében.