ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. MEGHATÁROZÁSOK ÉS KIFEJEZÉSEK
 1. ITG Store - az ITG HU Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ITG HU Kft. vagy ITG Store). Az ITG Store Magyarországon bejegyzett jogi személy (székhely 1068 Budapest, Dózsa György út 94. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01 09 332469 adószám: 26567123-2-42).
 2. Eladó  - ITG Store.
 3. Vevő - lehet bármely 16. életévét betöltött magánszemély vagy jogi személy, aki fiókot nyit a Weboldalon és megrendelést ad le.
 4. Ügyfél - lehet bármely 16. életévét betöltött magánszemély vagy jogi személy, aki az ITG Áruház által biztosított bármely kommunikációs eszközön (elektronikus, telefonos stb.), vagy egy előzőleg létrejött felhasználói szerződés alapján vagy egy új Fiók létrehozásával hozzáfér a cég Weboldalán megtalálható Tartalomhoz.
 5. Felhasználó - minden 16. életévét betöltött magánszemély vagy a Weboldalon regisztrált jogi személy, aki a fiók létrehozásával elfogadta az Általános Szerződési Feltételek részét képező Weboldal-specifikus pontokat.
 6. Fiók - a Weboldal azon része, amely egy e-mail címből és egy jelszóból áll, amely lehetővé teszi a Vevő számára a Megrendelés elküldését, és amely információkat tartalmaz az Ügyfélről/Vevőről és a Weboldalon tárolt kereskedelmi előzményeiről (rendelések, számlák, áruk, garanciák stb.). A Felhasználó felelőssége, hogy a Fiók létrehozásakor megadott minden információ helyes, teljes és naprakész legyen.
 7. Kedvencek - a Fiók része, amely lehetővé teszi a Vevő/Felhasználó számára, hogy olyan áruk- és szolgáltatások-listát hozzon létre, mely listával követni tudja az Eladó által kínált - és a listán szereplő – árukat és szolgáltatásokat, azáltal, hogy ezekről kereskedelmi értesítőket kap.
 8. Lista - a Kedvencek része, amelyhez a Vevő/Felhasználó olyan árukat vagy szolgáltatásokat adhat, amelyeket egy esetleges vásárlása kapcsán követni szeretne, és amelyeket később törölhet vagy a kosárba helyezhet ("Kosaram"). 
 9. Kosaram - a Számla része, amely lehetővé teszi a Vevő/Felhasználó számára, hogy olyan árukat vagy szolgáltatásokat adjon hozzá, amelyeket a hozzáadás időpontjában vagy egy későbbi időpontban szeretne megvásárolni; Abban az esetben, ha az árut vagy a szolgáltatást a megrendelés leadásával történő kiegészítés időpontjában nem vásárolják meg, a Vevő/Felhasználó részesül az Eladó által az áruk és szolgáltatások nyomon követésére kínált szolgáltatásból azáltal, hogy tőle Kereskedelmi értesítőket kap.
 10. Webhely - a www.ITGStore.hu webcímen és aldomainjein található online áruház.
 11. Megrendelés- - az Eladó és a Vevő közötti kommunikáció egyik formájaként létrejött, elektronikus formába foglalt szerződéses jognyilatkozat, mellyel a Vevő a Weboldalon keresztül továbbítja az Eladónak azon szándékát, hogy árukat és szolgáltatásokat vásárol a Weboldalról. A Megrendelés egyúttal a Vevő ajánlattételét is jelenti. Ha a Vevő szerződési jognyilatkozata megérkezett, az Eladó köteles azt késedelem nélkül, elektronikus úton visszaigazolni. A Megrendelést Eladó ajánlatot elfogadó jognyilatkozattal fogadja el. Ha nyilatkozata a Vevőhöz legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg késedelem nélkül, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.
 12. Áruk és szolgáltatások - a Weboldalon felsorolt bármely termék vagy szolgáltatás, ideértve a Megrendelésben említett azon termékeket és szolgáltatásokat is, amelyeket az Eladónak a Vevő számára a megkötött Szerződés eredményeként kell nyújtania.
 13. Kampány - a Weboldalon felsorolt bármely termék vagy szolgáltatás, ideértve a Megrendelésben említett azon termékeket és szolgáltatásokat is, amelyeket az Eladónak a Vevő számára a megkötött Szerződés eredményeként kell nyújtania.
 14. Szerződés - az Eladó és a Vevő között megkötött, az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül létrejött szerződés, melyre a hatályos magyar jogszabályok, de különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozik. Azokban az esetekben, amikor a törvény megköveteli a szerződés írásba foglalását, az Eladó köteles tájékoztatni az Ügyfelet / Vevőt / Felhasználót arról, hogy a köztük megkötendő szerződés írásbelinek minősül.
 15. Tartalom - lehet:
  • a Weboldalon található minden olyan információ, amely elektronikus eszközökkel látogatható, megtekinthető vagy más módon elérhető;
  • az Eladó által a Vevőknek elektronikus úton és/vagy bármely más elérhető kommunikációs eszközön megküldött e-mailek tartalma;
  • az Eladó alkalmazottja/munkatársa által a Vevőnek, az az általa megadott vagy az általa meg nem adott elérhetőségekre megküldött bármilyen információ;
  • az Árukkal és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és/vagy az Eladó által meghatározott időszakon belül felszámított tarifák;
  • olyan harmadik fél által alkalmazott árukkal és/vagy szolgáltatásokkal és/vagy tarifákkal kapcsolatos információk, amelyekkel az Eladó partnerségi szerződést kötött, egy bizonyos időszakban;
  • az Eladóra vonatkozó adatok, vagy az Eladó egyéb kiemelt adatai.
 16. Vélemény- az áru vagy szolgáltatás tulajdonosának vagy kedvezményezettjének írásbeli értékelése, személyes tapasztalatain és minőségi megjegyzéseinek megtételére való képességén alapuló értékelés, valamint annak megállapítása, hogy az áru vagy szolgáltatás megfelel-e a gyártó által említett előírásoknak.
 17. Értékelés- a Felhasználó / Ügyfél / Vevő termékkel való elégedettsége mértékének kifejezése. Az értékelést csillagok formájában fejezik ki, minden termék egy csillagtól öt csillagig terjedő pontszámot kaphat. Az elégedettségnek ez a foka mindig a Felhasználó / Ügyfél / Vevő által az áruról vagy szolgáltatásról írt véleményhez kapcsolódik.
 18. Kérdés - az Eladó megkeresésére szolgáló űrlap, melyen keresztül Felhasználó / Ügyfél / Vevő információkat szerezhet be az oldalon található Árukról vagy Szolgáltatásokról.
 19. Válasz - írásos információ, amelyet továbbítanak annak a Felhasználónak / Ügyfélnek / Vevőnek, aki egy adott Áru oldalán Kérdést intézett a Weboldalon. A válasz egy magyarázat, amelyet az Eladó ad egy Felhasználónak / Ügyfélnek / Vevőnek egy beszélgetés során.
 20. Dokumentum - jelen Általános Szerződési Feltételek.
 21. Kereskedelmi kommunikáció - bármilyen típusú küldött üzenet (például: e-mail / SMS / telefon / mobil push / webpush / stb.), amely általános és tematikus információkat tartalmaz, információkat a Felhasználó / Ügyfél / Vevő által vásárolt termékekhez hasonló vagy kiegészítő termékekről, információkat az ajánlatokról; illetve promóciók, a „Fiókom/Kosár” vagy a  „Fiók/Kedvencek” részben hozzáadott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, valamint egyéb kereskedelmi kommunikáció, például piackutatás és közvéleménykutatás.
 22. Tranzakció - az árunak és/vagy szolgáltatásnak az ITG Store által történő eladásából eredő összeg beszedése vagy visszatérítése a Vevő részére, az Eladó által használt bankkártya-feldolgozó szolgáltatásainak igénybevételével, függetlenül a szállítási módtól.
 23. Zöldbélyegilleték - az a forintban kifejezett érték, amelyet az Eladó az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtési, szállítási és hasznosítási/újrahasznosítási műveleteinek átvételével, a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizet a felhatalmazott cégnek.
 24. Specifikációk - az áruk és szolgáltatások minden specifikációja és/vagy leírása a leírásukban meghatározottak szerint.
 25. Csökkentett Ár - a referenciaár, illetve az Eladó által legalább az Áru árcsökkentésének alkalmazását megelőző 30 napon belül számított legalacsonyabb árat jelenti. A Csökkentett Ár a jogszabályoknak megfelelően folyamatos, fokozatos csökkentés feltételei között tartható. A Csökkentett Ár az Áru/Szolgáltatás rendelkezésre álló készletén belül érvényes.
 26. Eladási ár- az Áru vételárát jelenti. Az eladási árat az Eladó a Weboldal termékoldalán tünteti fel. A Csökkentett Ár az Áru/Szolgáltatás rendelkezésre álló készletén belül érvényes.

 

 1. SZERZŐDÉS DOKUMENTUMOK
 1. A kapcsolattartás történhet a regisztráció során megadott kommunikációs formákon (telefon vagy e-mail) keresztül. A Megrendelés Weboldalon történő regisztrálásával a Vevő beleegyezik abba a kommunikációs formába (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó kereskedelmi műveleteit végzi.
 2. A Megrendelés elküldését követően az Eladó által a Vevő értesítése tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés szerződésszerű visszaigazolását. Ez az értesítés elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon keresztül történik, 48 órán belül. (Az értesítéshez fűződő ajánlati kötöttség az 1./XI. pontban van szabályozva).
 3. A Szerződés az Eladó által megküldött ajánlatot elfogadó jognyilatkozattal jön létre. Eladó e nyilatkozatát a Vevő Megrendeléskor megadott e-mail-címére küldi meg.
 4. Az Eladó által a Weboldalon megadott dokumentum és információk képezik a Szerződés alapját, az abban szereplő adatokat felhasználva, az Eladó vagy annak szállítója kiállítja a megvásárolt Árukra vonatkozó jótállási dokumentumot.

 

 1.  ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT
 1. A Megrendelés leadása bármely Felhasználó / Vevő számára engedélyezett. Az ITG Store fenntartja a jogot, hogy indokolt okból korlátozza a Felhasználó / Vevő hozzáférését a Megrendelés leadásához és/vagy egyes elfogadott fizetési módokhoz, ha úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó / Vevő a Webhelyen folytatott tevékenységével bármilyen módon károsíthatja az ITG Store-t. Ezen esetekben a Felhasználó / Vevő felveheti a kapcsolatot az ITG Áruház Ügyfélkapcsolati Osztályával, hogy tájékozódjon azokról az okokról, amelyek a fenti intézkedések alkalmazásához vezettek. Az ITG Áruház Ügyfélkapcsolati Osztálya ebben az esetben a sikeres szerződéskötést szem előtt tartva törekszik a fenti korlátozás oka(i)nak elhárítására, és a vevői érdekek képviseletére és kielégítésére.
 2. Az Oldalon leadott összes rendelés ingyenes kiszállításban részesül Magyarország területén. Nettó 10.000 Ft alatti megrendelések esetén nettó 2.362 Ft rendelés előkészítési díjat számítunk fel.
 3. Egyes akciók során egyes termékek Ügyfelenként / Vevőnként korlátozott mennyiségben rendelhetőek. A korlátozást a termékoldalon és a Kosár-oldalon az egyes termékek mellett, illetve a termék kosárba tételekor adjuk meg. Az ITG Store fenntartja a jogot, hogy korlátozza a megvásárolható mennyiséget ezen akciók során.
 4. Az Eladóval való kommunikáció történhet vele közvetlen interakción keresztül, ideértve az online támogatást (Live Chat) vagy a Webhely „Kapcsolatfelvétel” részében említett címeken keresztül.
 5. Szokatlanul nagy mennyiségű internetes forgalmat generáló hálózatról érkező megkeresés esetén az ITG Store fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon belüli információk védelme érdekében felkérje a Felhasználókat / Vevőket a captcha érvényesítési kódok manuális megadására.
 6. Az ITG Store bizonyos időközönként, vagy a rendelkezésre álló készlet erejéig információkat közöl Oldalán az Árukról, Szolgáltatásokról és/vagy promóciókról.
 7. A Weboldalon bemutatott árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos összes tarifa Forintban (Ft) van kifejezve, az ÁFA megadásával.
 8. A Weboldalon megjelenített Elektronikai Termékek ára jogszabályi feltételek mellett tartalmazza a Zöldbélyegadót. A Felhasználónak / Vevőnek jogában áll az Áru pontos összegével kapcsolatban az árra vonatkozó részletes kimutatást kérnie az ITG Store Ügyfélkapcsolati Osztályával. A megkeresés során az ITG Store Ügyfélkapcsolati Osztálya 15 munkanapon belül Felhasználónak / Vevőnek rendelkezésére bocsátja az Áru pontos összegét képező részletes kimutatást, mely az árra vonatkozó adókat is tartalmazza.
 9. Online fizetés esetén az Eladó nem vállal felelősséget a Vevőnél felmerülő egyéb többletköltségekért, ideértve, de nem kizárólagosan, a kártyáját kibocsátó bank által alkalmazott devizaátváltási díjakat, ha a kibocsátás devizaneme eltér a Ft-tól. Csak a Vevő felelős ezért az intézkedésért.
 10. Az Oldalon elérhető Áruk és/vagy Szolgáltatások leírására használt minden információ (statikus / dinamikus képek / multimédiás prezentációk / stb.) nem jelent szerződéses kötelezettséget az Eladó részéről, ezeket kizárólag prezentációként használja fel.

 

 1. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG
 1. A preambulumban meghatározott tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan az emblémákat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, állóképeket, dinamikus képeket, szöveges és/vagy multimédiás tartalmakat, amelyek az Oldalon jelennek meg, az ITG Store kizárólagos tulajdonát képezik - fenntartva az e tekintetben közvetlenül vagy közvetve (használati engedélyek és/vagy közzététel révén) szerzett jogokat.
 2. Az Ügyfél / Vevő / Felhasználó a 4/I. pontba foglalt adatot, illetve egyéb, a szellemi tulajdon tárgyát képező művet nem másolhat, nem terjeszthet, nem publikálhat és nem továbbíthat harmadik félnek. Az Ügyfél / Vevő / Felhasználó ilyen adatot vagy művet nem módosíthat és/vagy más módon sem változtathat meg, nem használhat fel, nem hivatkozhat rá, nem jeleníthet meg és más, az ITG Store eredeti tartalmától eltérő kontextusba sem foglalhat bele. Kontextusból való kiragadásnak, így a szellemi tulajdon megsértésének minősül különösen, ha Ügyfél / Vevő az ITG Store Tartalmakra vonatkozó szerzői jogát jelző jeleket eltávolítja, valamint, ha a Tartalom reprodukálásával, módosításával vagy megjelenítésével készült anyagok átadásában, értékesítésében, terjesztésében részt vesz, kivéve, ha az ITG Store részéről kiállított, kifejezetten e tevékenységre vonatkozó írásos hozzájárulással rendelkezik.
 3. Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul/Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre ITG Store si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea ITG Store cu referire la acel Continut.
 4. A szellemi tulajdon védelmének hatálya alá tartoznak azon Tartalmak is, amelyhez az Ügyfél / Vevő / Felhasználó bármilyen módon hozzáférhet és/vagy hozzájuthat, ha a Tartalomhoz nem társul az ITG Store és az Ügyfél / Vevő / Felhasználó között létrejött konkrét és érvényes felhasználási szerződés, és arra az Ügyfélnek / Vevőnek / Felhasználónak nincs hallgatólagos vagy az ITG Store által az ilyen Tartalomra nyújtott felhatalmazása.
 5. Amennyiben az  ITG Áruház az Ügyfélnek / Vevőnek / Felhasználónak külön felhasználói szerződésben, meghatározott formában, bizonyos tartalomhoz felhasználási jogot biztosít, e jog kizárólag csak a felhasználói szerződésben meghatározott tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, annak fennállása, időbeli és tárgyi hatálya alatt. Ezen tartalmak csak az oldalon, illetve a szerződésben meghatározott időtartamban, a meghatározott feltételek szerint használhatóak fel.
 6. VI. Az Ügyfélnek, Vevőnek vagy Felhasználónak kommunikációs eszközzel továbbított bármilyen tartalom (különösen, de nem kizárólagosan az elektronikus vagy telefonos úton továbbított tartalom), illetve az Ügyfél, Vevő vagy Felhasználó által hozzáférhető, látogatható, megtekinthető és/vagy megszerezhető tartalom nem tekinthető szerződéses kötelezettségvállalásnak az ITG Store részéről, sem az ITG Store e tartalmat kiközvetítő vagy továbbító – alkalmazottjától vagy megbízottjától.
 7. A tartalomnak a jelen Dokumentumban vagy a kapcsolódó használati megállapodásban (ha van ilyen) kifejezetten engedélyezett céloktól eltérő célokra történő felhasználása tilos.

 

 1. MEGRENDELÉS
 1. Az Ügyfél / Vevő a Honlapon a kívánt áruk és/vagy szolgáltatások bekosárba helyezésével, majd az adatai átnézése, illetve a Honlapon megadott és számára is megfelelő fizetési lehetőség kiválasztása után, a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva adja le Megrendelését. (Ügyfél / Vevő ajánlati kötöttsége az 1./ XI., illetve a 2./II. pontok szerint szabályozott). Az Áru/Szolgáltatás kosárba helyezése a Megrendelés véglegesítésének hiányában nem vonja maga után a megrendelés rögzítését, és értelemszerűen az Áru/Szolgáltatás automatikus lefoglalását sem.
 2. A Vevő a Megrendelés kitöltésével kötelezettséget vállal arra nézve is, hogy a vásárlási folyamat során az általa megadott valamennyi adat helyes, teljes és a valóságnak megfelel a megrendelés időpontjában.
 3. A Megrendelés teljesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz is, hogy Eladó a 2. /I. pont által szabályozott kommunikációs csatornán felvegye Vevővel a kapcsolatot, amennyiben ez a Megrendelés teljesítéséhez szükséges.
 4. Eladó – az 1./XI-es és 2./II-es pontba foglaltak szerint – a Megrendelést ajánlatot elfogadó jognyilatkozattal fogadja el. Eladó ezen jognyilatkozatának megtételéig Eladónak a vevői Megrendelést - Vevő előzetes értesítését követően – jogában áll jogkövetkezmények nélkül törölni, de különösen a következő esetekben: a Vevő kártyáját kibocsátó bank általi tranzakció el nem fogadása, online fizetés esetén; a tranzakció érvénytelenítése az ITG Store által jóváhagyott kártyafeldolgozó által, online fizetés esetén; az Ügyfél által az Oldalon megadott adatok hiányosak és/vagy tévesek; egyértelműen téves árú rendelés rögzítése esetén; hibás tulajdonságokkal rendelkező termék megrendelésének rögzítése esetén az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan terméket szállítson a Vevőnek, amelynek tulajdonságai a lehető legközelebb állnak az oldalon a megrendelés leadásakor bemutatotthoz - amennyiben a Vevő az Eladó javaslataival nem ért egyet, az Eladónak jogában áll a Vevő megrendelését törölni; ha a Vevő egy magánszemély, és az általa leadott Megrendelés a „Hőnyomtatók” kategóriába tartozó Árut vagy Árukat tartalmaz.
 5. A Megrendelés teljesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz is, hogy Eladó a 2. /I. pont által szabályozott kommunikációs csatornán felvegye Vevővel a kapcsolatot, amennyiben ez a Megrendelés teljesítéséhez szükséges.
 6. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.). számú Kormányrendelet szerint a Vevőnek biztosított elállási vagy felmondási jog határideje 14 nap, az alábbiak szerint:
 • Termék adásvétele esetén attól a naptól számítva, amikor a Vevő az utolsó Árut fizikailag birtokba veszi - abban az esetben, ha a Vevő egyetlen megrendeléssel több terméket rendel, amelyeket külön-külön szállítanak ki, vagy attól a naptól számítva, amikor a Vevő az utolsó Árut vagy az utolsó darabot – több tételből vagy darabból álló termék kiszállítása esetén – fizikailag birtokba veszi.;
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától.
 1. Az eladó elhalaszthatja a visszatérítést az áru átvételéig, vagy amíg nem kap igazolást a visszaküldésről, ha nem ajánlotta fel az áru személyes visszaszállítását (a legfrissebb dátumot veszik figyelembe).
 2. Ha az Áru olyan állapotban kerül visszaküldésre, amelyben már nem értékesíthető újként (bontott csomagolás, hiányzó tartozékok, az Áru sérült), az ITG Store fenntartja a jogot, hogy díjat számítson fel az Áru eredeti állapotába történő visszaállításáért, vagy a termék felújított állapotban történő értékesítéséből eredő árkülönbözet fedezéséért. A Vevőnek lehetősége van arra is, hogy az előbbiek helyett az Eladót az Áru ismételt elküldésére kéri. Ebben az esetben az Eladó köteles az Árut Vevő részére újra elküldeni, mellyel kapcsolatban a szállítási költség a Vevőt terheli.

 

 1. A VISSZAKÜLDÖTT ÁRUK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE

Mivel távértékesítés esetén a Vevőnek nincs lehetősége a szerződés megkötése előtt az Árukat ellenőrizni, joga van a szerződéstől elállni. Ugyanezen okból a Vevő jogosult az általa vásárolt Árukat olyan mértékben tesztelni és ellenőrizni, amilyen mértékben az Áruk jellegének, jellemzőinek és működési módjának megállapításához szükséges. A Vevőnek az Áruk jellegének, jellemzőinek és működési módjának megállapítása érdekében, az ellenőrzés során az Árut úgy kell kezelnie és ellenőriznie, ahogyan azt egy valós fizikai üzletben megtehetné. Például: A vevőnek az Árut csak tesztelnie szabad és tilos az Áru meghatározott természetén, minőségén és funkcionalitásán túl használnia.

 1. A Vevő kizárólag az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelős.
 2. Az Áru dobozában található tartozékok (használati útmutatók, CD-k, kábelek stb.), valamint az eredeti csomagolása az Áru részét képezik. Kérjük, hogy a Vevő az eredeti csomagolásban, műanyag zsugorfóliába vagy kartondobozba csomagolva küldje vissza az Árut. A Vevőnek kötelessége az Árut minden tartozékával együtt megküldenie.
 3. Ha a Vevő által megrendelt Árut és/vagy Szolgáltatást az Eladó nem tudja kiszállítani, úgy az Eladó erről a /Vevőt tájékoztatja, és az Áru és/vagy a Szolgáltatás értékét legfeljebb 7 (hét) napon belül visszaküldi a Vevő számlájára attól a naptól számítva, amikor az Eladó erről a tényről tudomást szerzett, vagy attól a naptól számítva, amikor a Vevő kifejezte szándékát a Szerződés felmondására.

 

 1. ÁRUK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKNÉL NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁSI VAGY A FELMONDÁSI JOG
 1. Mentesülnek a Szerződéstől való elállás vagy felmondás joga alól:
 • szolgáltatási szerződések, a teljes körű szolgáltatásnyújtást követően, ha a teljesítés a Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és miután megerősítette, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Szerződés Eladó általi teljes körű teljesítését követően elveszíti felmondási jogát;
 • a Vevő által ismertetett feltételek alapján vagy egyénileg személyre szabott áruk szállítása után;
 • olyan zárt áru szállítása után, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyeket a Vevő felbontott;
 • olyan Áruk szállítása esetén, amelyek a szállítást követően természetüknél fogva szétválaszthatatlanul keverednek más elemekkel;
 • olyan szerződések esetén, amelyekben a Vevő kifejezetten felkérte az Eladót, hogy utazzon otthonába sürgős javítási vagy karbantartási munkák elvégzése céljából. Ha egy ilyen látogatás során az Eladó a Vevő által kifejezetten kértektől eltérő szolgáltatásokat nyújt, vagy a karbantartási vagy javítási munkák elvégzéséhez szükséges alkatrészeken kívül más Árut is biztosít, az elállási jog az adott Szolgáltatásra vagy Kiegészítő Árukra vonatkozik;
 • lezárt hang- vagy videofelvételek, vagy zárt számítógépes programok biztosítása esetén, amelyeket a szállítás után felbontottak;
 • nem fizikai adathordozón továbbított digitális tartalom szolgáltatása esetén, ha a szolgáltatás a Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával kezdődött miután tudomást szerzett arról, hogy elveszítheti elállási jogát;
 1. ADATKEZELÉS
 1. Az ITG Store a Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, esetleges követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó / Vevő / Ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
 2. Az ITG Store a Szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 3. Az ITG Store a fentieken túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezeléshez használt eszközöket ilyenkor úgy működteti, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 4. Minden további adatot az ITG Store csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó / Vevő / Ügyfél hozzájárulása alapján kezel. Ezen adatokat az ITG Store nem kapcsolja össze a Felhasználó / Vevő / Ügyfél azonosító adataival, és a Felhasználó / Vevő / Ügyfél hozzájárulása nélkül nem adja át ezen adatokat harmadik személynek.
 5. Az I., II. és III. pontban meghatározott, az ITG Store által kezelt adatokat az ITG Store törli a Szerződés létrejöttének elmaradását, a Szerződés megszűnését, illetve a Számlázást követően.
 1. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ
 1. Az Ügyfél / Vevő / Felhasználó bármikor megváltoztathatja az Eladónak adott kereskedelmi kommunikációra vonatkozó, általános és tematikus információkat tartalmazó engedélyét, beleértve az ajánlatokra vagy promóciókra vonatkozó információkat is, az alábbiak szerint:
 • a Fiókbeállítások módosításával az „Előfizetéseim” részben, az Eladótól kapott Kereskedelmi közleményben megjelenő leiratkozási linket használva;
 • az eladóval kapcsolatba lépve.
 •  
 1. Ha a Vevő / Felhasználó árukat vagy szolgáltatásokat ad hozzá a fiók „Kedvencek” részéhez, az Eladó kereskedelmi közleményeket küldhet a Vevőnek / Felhasználónak az alábbiakkal kapcsolatban:
 • a „Kedvencek” részben hozzáadott áruk vagy szolgáltatások árának módosításakor;
 • a „Kedvencek” részben hozzáadottakhoz hasonló árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokról, valamint a „Kedvencek” részben hozzáadott áruk vagy szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos ajánlatokról.
 1. Egy Áru vagy Szolgáltatás megvásárlását követően az Eladó kereskedelmi közleményeket küldhet a Vevőnek/Felhasználónak az alábbiakkal kapcsolatban:
 • javaslatokat a Vásárolt áruval vagy szolgáltatással együtt használandó ajánlott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan.
 1. Az Ügyfél/Felhasználó bármikor leiratkozhat a Kereskedelmi kommunikációról az ITG Áruháztól kapott kereskedelmi üzenetekben megjelenő leiratkozási linkre kattintva, a Fiók „Előfizetéseim” részébe való belépéssel vagy az ITG Storeral való kapcsolatfelvétel során.
 1. SZÁMLÁZÁS – FIZETÉS 
 1. Az árat, a fizetési módot és a fizetési feltételeket minden Megrendelésben külön megadjuk. Az Eladó a leszállított Árukról és Szolgáltatásokról számlát állít ki a Vevőnek, a Vevő kötelessége a számla kiállításához szükséges összes adat megadása a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 2. Az Eladó az ITG Store által értékesített árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó Megrendeléshez kapcsolódó számlát, valamint a Rendeléssel kapcsolatos egyéb fizetésekről szóló számlát, ideértve az elektronikus formátumot is, e-mailen keresztül küldi meg a Vevőnek.
 3. A Vevő köteles szükség esetén frissíteni a Fiókjában rögzített adatokat, és ellenőrizni az egyes Megrendelésekhez kapcsolódó, a Fiókban található információkat és dokumentumokat, abból a célból, hogy a Megrendeléshez kapcsolódó számlára valós és pontos adatok kerülhessenek.
 4. Ezzel a kommunikációs móddal a Fiókjába belépő Vevő követheti az ITG Store által kiállított számlákat, és azokat bármikor és tetszőleges sorrendben lementheti és archiválhatja.
 5. A Megrendelés elküldésével a Vevő beleegyezik abba, hogy a számlákat elektronikus formátumban kapja meg az ITG Áruház által a Vevő Fiókjában megadott e-mail címre történő elküldéssel.
 6. Ha ez az információ több mint 48 (negyvennyolc) órán keresztül nem elérhető a Fiókban, kérjük, értesítsen bennünket ezen az e-mail címen: rendelesek @ itgstore.hu
 7. A Felhasználó/Vevő fizetési bankkártya-adataihoz az ITG Store nem férhet hozzá, az ITG Store nem tárolja azokat. (A bankkártya-adatok kezelése az Oldalba integrált fizetésfeldolgozó, a kártyaazonosító adattárolási szolgáltatás nyújtására jogosult szervezet által történik, mely szervezetnek a személyazonosságáról a Felhasználót / Vevőt az adatok megadása előtt tájékoztatjuk).
 8. Az online fizetési lehetőség biztosítása érdekében a STRIPE PAYMENTS fizetésfeldolgozó platformot használjuk. Amikor az online fizetést választja, átirányítjuk a STRIPE PAYMENTS platformra, ahol a választott fizetési módtól függően bizonyos személyes adatok megadását kérik – például kártya adatokat (kártyaszám, kártyabirtokos vezeték- és keresztneve, lejárati dátum és a biztonsági kód a kártya hátoldaláról). Ezeket az adatokat szigorúan a STRIPE PAYMENTS platformon keresztüli fizetések feldolgozásához használják fel, és nem közlik velünk. Bizonyos helyzetekben közvetlenül a STRIPE PAYMENTS platformra küldhetünk egy sor információt a tranzakcióval kapcsolatban, nevezetesen: a tranzakció értéke, telefonszáma és e-mail címe (amennyiben ezek az ügyfél fiókjában kitöltésre kerültek). A tranzakciók nyomon követése és a fizetések teljesítése érdekében a STRIPE PAYMENTS jelentéseket készít számunkra a beérkezett fizetésekről. Ezek a jelentések tartalmazhatják a fizetők személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám, számlázási cím). A STRIPE PAYMENTS fizetésfeldolgozási szolgáltatásaink részeként biztosítja számunkra ezeket az adatokat. Szigorúan a fizetés feldolgozásával kapcsolatos problémák esetén a STRIPE PAYMENTS képviselői közvetlenül felvehetik Önnel a kapcsolatot a megoldás érdekében. A STRIPE PAYMENTS platform független üzemeltetőként kezeli az Ön személyes adatait az online fizetések feldolgozásához.
 9. A maximális készpénzfizetési küszöb magánszemélyek és jogi személyek esetében 500.000 Ft.
 1. AZ ÁRUK KISZÁLLÍTÁSA
 1. Az Eladó gondoskodik az Áruk megfelelő csomagolásáról, valamint a kísérő dokumentumok továbbításáról.
 2. A Magyarországon kívüli szállítási címmel rendelkező ügyfelekkel egyik tanácsadónk felveszi a kapcsolatot a szállítás módjának és a szolgáltatás költségének meghatározása érdekében.
 1. JÓTÁLLÁS
 1. Az ITG Store által értékesített összes új Áru, a hatályos jogszabályokkal összhangban levő garanciális feltételekkel rendelkezik.
 2. A Vevő szükség esetén frissíti a Fiókjában rögzített adatokat és ellenőrizni az egyes Megrendelésekhez kapcsolódó, a Fiókban található információkat és dokumentumokat, abból a célból, hogy a megrendelhető Árukra vonatkozó jótállási jegyre pontos és valós adatok kerülhessenek.
 3. III. Ezzel a kommunikációs móddal a Vevő, aki belép a www.itgstore.hu oldalon található Fiókjába, megtekintheti az ITG Store által kiállított jótállási jegyeket, és azokat bármikor és bármilyen módon lementheti és archiválhatja. Ha ez az információ 48 (negyvennyolc) órán keresztül nem elérhető az ügyfél fiókjában, kérjük, értesítsen bennünket ezen az e-mail címen: rendelesek @ itgstore.hu
 4. Felújított Áru eseténben a jótállási jegyet az ITG Store állítja ki, és a jótállás eltérő időtartamra is vonatkozhat, mint ugyanazon új, lezárt Eszközre. A jótállási idő az egyes felújított Eszközök jótállási jegyében van meghatározva. A felújított Áru felhasználási, kezelési és szállítási feltételei megegyeznek a zárt termékekével, és ugyanazokat a szolgáltatásokat élvezik, hacsak a termékoldalon az Eladó másként nem rendelkezik.
 1. AZ ÁRUK BIRTOKÁNAK ÁTRUHÁZÁSA
 1. Az Áru birtokának átruházása az átvételkor, a Vevő által a Megrendelésben megjelölt helyen történő fizetést követően történik, a sikeres kiszállítást követően. Kiszállításnak itt a futár által biztosított fuvarokmány átvételi elismervényének aláírása vagy az Eladó munkatársai által végrehajtott kiszállítások esetén a számlához kapcsolódó bizonylat aláírása minősül.
 1. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
 1. Kérjük, olvassa el a jelen dokumentum részét képező, a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.
 1. COOKIE-K HASZNÁLATA
 1. Tekintse meg a jelen dokumentum részét képező Cookie-szabályzatot.
 1. VIS MAIOR
 1. Egyik fél sem vállal felelősséget szerződéses kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha a határidőben és/vagy megfelelően, részben vagy egészben nem teljesítés Vis maior eseményre vezethető vissza. A Vis maior olyan, az Eladó, az Ügyfél, a Vevő vagy a Felhasználó ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, elháríthatatlan körülmény melynek okozása egyikőjüknek sem róható fel, és amellyel kapcsolatban egyikőjüktől sem elvárható, hogy a körülményt elkerüljék vagy a kárt elhárítsák.
 2. Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az adott esemény nem szűnik meg, mindkét fél jogosult a másik felet a szerződés teljes felmondásáról értesíteni anélkül, hogy bármelyikük kártérítést követelhetne a másik féltől.
 1. ALKALMAZANDÓ JOG – JOGHATÓSÁG
 1. Erre a szerződésre a magyar jog vonatkozik. Az Eladó és a Felhasználók / Vevők közötti esetleges vitákat békés úton rendezik, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat az illetékes magyar bíróságok rendezik.