Termékgarancia

I. Általános garanciális feltételek

 1. A fogyasztót többek között az alábbi jogszabályok alapján meghatározott jogok illetik meg:
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 2. A termékek jótállási ideje a vásárlás dátumától kezdődik, és meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a termék szakszervizben van: a szervizkérelem benyújtásának időpontjától a termék visszaküldésének időpontjáig.
 3. A hibás termékek helyett küldött termékekre új garanciális időt szabunk. Ez akkor lép érvénybe, amikor a kicserélt termék a megrendelő birtokába jut.
 4. A készülékek kiegészítőire és egyéb opciókra esetenként a terméktől eltérő garanciát biztosítunk a termékhez mellékelt jótállási nyilatkozatban foglaltak szerint.
 5. A garancia nem terjed ki a fogyóeszközökre.
 6. Garanciális javításra a szervizbe vitt terméket sértetlenül, eredeti csomagolásban, tartozékaival, számlamásolattal és az eredeti garancialevéllel, valamint egyéb termékazonosítókkal együtt (pl. sorozatszám) vesszük át.
 7. Hiányos, nem eredeti csomagolású termékek nem jogosultak garanciára.
 8. A garancia kizárólag Magyarország területén érvényes.
 9. A javítások 3 hónapig garantáltak.
 10. A garancia kizárólag Magyarország területén érvényes, és 15 naptári napon belül érvényesíthető.

 

II. Számítógépek, tároló és hálózati eszközök garanciája

 1. Az átlagos felhasználási idő 3 év, ez idő alatt pótalkatrészeket és garanciaidő utáni javításokat is biztosítunk. Az opciók (akkumulátorok, tápegységek, perifériák) kevesebb garanciával rendelkezhetnek, mint az alaprendszer. A hordozható számítógépek akkumulátorai 6 hónapos garanciával rendelkeznek, függetlenül a rendszer jótállási idejétől.
 2. Hardverhibák esetén sem vállalunk felelősséget az adatvesztésért. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot adatairól.
 3. A garancia nem foglalja magában a garanciális termék rendszerének különféle szoftveralkalmazásokkal való összeférhetetlenségét.

 

III. Folyadékkristályos monitorok, videoprojektorok és televíziók garanciája

 1. Az átlagos felhasználási idő 5 év, ez idő alatt pótalkatrészeket és garanciaidő utáni javításokat is biztosítunk. Az opciók (akkumulátorok, tápegységek, perifériák) kevesebb garanciával rendelkezhetnek, mint az alaprendszer.
 2. A garancia nem terjed ki a sérülékeny részegységek (lámpák, képernyők, lencsék, egyéb üvegkomponensek) károsodására.
 3. Az ISO 13406-2 szabvány második osztályának kritériumai szerint a kevesebb mint 5 képpont hibás TFT monitorok és laptop képernyők nem tekinthetők hibásnak.

 

IV. Thermo nyomtatók garanciája

 1. Az átlagos felhasználási idő 5 év, ez idő alatt pótalkatrészeket és garanciaidő utáni javításokat is biztosítunk. Az opciók (akkumulátorok, tápegységek, perifériák) kevesebb garanciával rendelkezhetnek, mint az alaprendszer.
 2. A termékekre vagy azok alkatrészeire vonatkozó garancia a garanciavállalási tanúsítványban meghatározott időtartamra szól, vagy vagy amíg a vásárlás napjától számított 100km-es papírtekercs ki nem fogy (amely opció hamarabb bekövetkezik).
  Kivételt képeznek a nyomtatófejek, a fogyóeszközök és a tartozékok, amelyeknek a terméktől eltérő garanciája a mellékelt jótállási nyilatkozatban, vagy a IV.3., IV.4. pontban foglaltak szerint meghatározott.
 3. A nyomtatófejre 6 hónapos garanciát biztosítunk, vagy termál transzfer (hőátviteles) nyomtatás esetén 30 km-nyi nyomtatásra elegendő garanciát biztosítunk (amely opció hamarabb bekövetkezik). Direkt termál, szalag használata nélküli nyomtatás esetében a nyomtatófejre 3 hónapos garancia, vagy 5 km-nyi nyomtatásra elegendő garanciát biztosítunk (amely opció hamarabb bekövetkezik).
 4. Az automata papír- és címke vágóra 6 hónapos vagy 1.000.000 vágásra elegendő garanciát biztosítunk (amely opció hamarabb bekövetkezik), amennyiben az eszközt rendeltetésének megfelelően használták, és nem tettek kárt benne.

 

V. A garancia elvesztése
A következő esetekben a garancia nem érvényesíthető:

 1. A készülékek azonosítói (sorozatszám, címke, zárjegy) sérültek.
 2. A vevő nem teljesíti a termékhez mellékelt tájékoztatóban meghatározott szállítási, kezelési, telepítési, használati és karbantartási feltételeket.
 3. A készülékek meghibásodása a helytelen működési körülmények, megnövekedett páratartalom, hirtelen hőmérsékletváltozás, elektromos sokk, rezgés, por, füst vagy vegyi és mérgező anyagok megléte miatt következett be.
 4. Az üzemeltetési utasításban megadott tápellátási paraméterek be nem tartása (pl. földelési nyomás, hőmérséklet, környezet).
 5. A terméknek a hozzá mellékelt tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő használata.
 6. A készülékek idő előtti elhasználódásának jelei (kopásnyomok), vagy a megengedett határértékeken túli, túlzott használata.
 7. A berendezés alkatrészeinek eltörése vagy meghajlítása.

 

VI. DOA/DAP termékek

 1. Az eleve hibásan érkezett (DOA-Dead On Arrival) termékeket, vagy a megrendelő által a vásárlástól számított 7 napon belül hibásként visszaküldötteket újakra cseréljük (DAP-Dead After Purchase, helyszíni kiszállítás, átadás a megjelölt helyen). Ha ez nem lehetséges, akkor a VII.3. pontban foglalt b vagy c rendelkezések érvényesek.
 2. A garancia nem vonatkozik azokra a mechanikai terhelhetőség vagy hősokk okozta karcolásra, károsodásra, amelyet a termékek kézhezvételétől számított 24 órán belül nem jelentettek be.

 

VII. Megoldási feltételek

 1. Az állapotfelmérést, a javítást és annak becsült határidejét a termék átvételétől számított 3 munkanapon belül a megrendelő tudomására hozzuk.
 2. A garanciát legfeljebb 15 naptári napon belül tudjuk elszámolni.
 3. Ha a VII.2. pontban meghatározott határidő lejártát követően a kifogásolt hibát nem orvosolják, az alábbi intézkedések valamelyikét kell alkalmazni az itt megjelölt sorrendben:
  1. A hibás termék cseréje egy új, azonos típusúra;
  2. A termék értékének visszatérítése;
  3. Ha nincs azonos termék, és a vevő nem igényel pénzvisszafizetést, a csere a vevő beleegyezésével egy olyan új termékkel történik, amelynek jellemzői és teljesítménye az eredeti termékhez hasonló.